SPLOŠNI POGOJI

IZPIS IZ SPLETNE SKUPNOSTI SIANA

Ob izpisu iz spletne skupnosti Siana je potrebno obvezno o tem obvestit izvajalca spletne skupnosti Siana na elektonski naslov podpora@siana.si.

V obvestilo o izpisu je potrebno navesti Ime, priimek, elektronski naslov in paket plačevanja (mesečni, polletni ali letni). Zaželeno je, da navedete tudi razlog izpisa ni pa nujno.

Izpis iz spletne skupnosti je ob poravnanih članarinah možen kadarkoli, vendar vedno na koncu ali začetku vsakega meseca.

Članarine ne vračamo.

Ob poravnani letni ali polletni članarini, lahko morebiten preostanek denarja v proti vrednosti izkoristite za nakup katerekoli storitve ali artikla, ki jo ima izvajalec spletne skupnosti Siana v ponudbi.

Hvala, ker ste bili z nami na poti osebne in duhovne rasti.UPORABA PIŠKOTKOV NA SPLETNI STRANI

Ponudnik s pomočjo piškotkov pridobi podatke o uporabi spletnega mesta ter o nekaterih značilnostih uporabnika oziroma njegove opreme, s katero dostopa do spletnega mesta (npr. ločevanje med uporabniki, datum zadnjega obiska, nastavitve jezika in druge uporabniške nastavitve na spletnem mestu, resolucija zaslona, tip spletnega brskalnika ipd.). Natančni nameni obdelave zbranih podatkov so za vsak posamezen piškotek navedeni v spodnji tabeli.

Podatki, zbrani s pomočjo piškotka, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Piškotki uporabljeni na naših strani:

Sejni piškotki
Nujen za delovanje sistema za urejanje in prikaz vsebin. Ta piškotek skrbi za pravilen sprejem elektronskih sporočil in vsebin na spletni strani. Piškotek se izbriše, ko uporabnik odide s spletne strani. Sejni piškotek ne shranjuje osebnih podakov o uporabniku.
Trajanje piškotka: do konca obiska uporabnika (piškotek se pobriše ko uporabnik zapusti stran)


Ime piškotka Trajanje piškotka Opis
Naključno generirano do konca seje uporabnika sejni piškotek za sejo uporabnika

Piškotki za Google Analytics
Google Analytics je Googlovo brezplačno orodje za spletne analitične podatke, ki ga lahko lastniki spletnih mest uporabijo predvsem za boljše razumevanje, kako obiskovalci uporabljajo njihova spletna mesta. Nastavi tudi piškotke v domeni spletnega mesta, ki ga obiščete. Ob obisku strani vas seznanimo o uporabi piškotov, ki jih lahko naložite le s privoitvijo.

Opis uporabljenih piškotkov:
_utma 2 leti Zabeleži razlikovanje med uporabniki in sejami.
_utmb 30 min Zabeleži novo sejo ali novega uporabnika.
_utmc do konca seje uporabnika Sejni piškotek za diferenciacijo seje uporabnika
_utmz 6 mesecev Določa vir prometa ali oglaševalsko akcijo.

Pred uporabo strani, za prenos teh piškotkov, potrebujemo vašo privolitev s potrditvijo v prikaznem oknu na strani.

Podroben opis: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Dodatne informacije o uporabi piškotkov:
Smernice Informacijskega pooblaščenca
Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Kako izklopiti piškotke?

Ne pozabite, da z izbrisom ali blokiranjem piškotkov vse ali nekatere spletne strani, ki jih obiskujete (ali njihove funkcije), ne bodo delovale pravilno ali enako učinkovito.

Povezave z navodili za onemogočanje sprejema spletnih piškotkov:
Microsoft Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/196955
Mozilla Firefox – http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Google Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Apple Safari – http://www.apple.com/support/safari/
Opera – http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Google Android – http://support.google.com/android/?hl=en
Windows Phone – http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
Blackberry -http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Browser_settings_32784_11.jsp

Kako izbrisati piškotke?

https://www.racunalniske-novice.com/spletni-piskotki/

 

SPLOŠNI POGOJI SPLETNE SKUPNOSTI SIANA

1. člen – Splošno

(1) Ti pogoji urejajo delovanje, izvajanje in način delovanja v spletni skupnost Siana, v organizaciji in izvedbi Matej Golob s.p. Langobardska ulica 5, 5250 Solkan (v nadaljevanju izvajalec).

(2) V teh splošnih pogojih so uporabljeni izrazi, ki imajo naslednji pomen:

 • član – je udeleženec spletne skupnosti Siana

 • izvajalec – je Matej Golob s.p., Langobardska ulica 5, 5250 Solkan

 • spletna stran – je spletna stran izvajalca, ki jo izvajalec upravlja, ne glede na URL naslov strani, razen če ni izrecno drugačno navedeno

 • spletna skupnost – je spletni program izvajalca z nazivom skupnost Siana, ki poteka preko spletne platforme izvajalca in družbenega omrežja FACEBOOK

 • prijavitelj – oseba, ki je zainteresirana za sodelovanje v spletni skupnosti in je oddala prijavo, da bi postala tečajnik

 • obdobje prijav – obdobje, v katerem prijavitelj lahko izpolni prijavnico, s čimer postane član

 • članarina – znesek, ki ga je potrebno plačati za udeležbo v spletni šoli

 • delovni dan – katerikoli dan.

(3) Spletna skupnost se izvaja v slovenskem jeziku. Spletna skupnost se lahko v celoti ali deloma izvaja tudi v kateremkoli drugem jeziku. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli, brez vnaprejšnje najave spremeni jezik izvajanja spletne skupnosti. V tem primeru bo izvajalec poskušal zagotoviti prevod v slovenski jezik, kar pa ni obveza izvajalca in pogoj za izvedbo programa. Izvajalec se lahko v spletni skupnosti referira na druge izvajalce ali avtorje, katerih programi ali avtorska dela so na voljo le v jeziku, ki ni slovenski.

(4) Oseba, ki odda prijavnico, postane prijavitelj, s čimer izkaže voljo za vstop v pogodbeno razmerje med prijaviteljem in izvajalcem, ki se izvaja po pogojih in na način opredeljen v teh pogojih.

(5) Z oddajo prijave v spletno skupnost, prijavitelj izjavlja, da je prebral in v celoti razumel te splošne pogoje, ter da se z njimi strinja in jih v celoti sprejema. 

2. člen – Namen spletne skupnosti

(1) Namen spletne skupnosti je predaja zavesti in dragocenih modrosti, da člani postanejo mojstrski kreatorji svoje realnosti. V skupnosti bo članom ponujen varen prostor, kjer bo vsak dan predano bogato znanje, modrosti, inspiracije in energijski tretmaji, ter blagoslovi Bitji Svetlobe, zaradi česar bo član lahko živel bolj zavestno, višal svojo vibracijo in uspešno kreiral svoje življenje.

3. člen – Prijava v spletno skupnost

(1) V spletno skupnost Siana se lahko prijavi kdorkoli, ki je popolno poslovno sposoben in poseduje elektronski naslov.

(2) Zaželeno je, da tečajnik poseduje uporabniško ime v FACEBOOK aplikaciji, kar pa ni pogoj za sodelovanje v spletni skupnosti. FACEBOOK aplikacija je aplikacije tretje osebe (FACEBOOK IRELAND Ltd. 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ali drug področni vzdrževalec aplikacije, glede na kraj tečajnika) katere funkcionalnosti izvajalec uporablja kot dodatno orodje za izvajanje spletne skupnosti, medtem ko izvajalec nima nikakršnega vpliva na delovanje te aplikacije. Za kreiranje uporabniškega računa v FACEBOOK aplikaciji mora član upoštevati splošne pogoje in pravila za uporabo te aplikacije. Izvajalec za uporabniški račun tečajnika v aplikaciji FACEBOOK ne odgovarja.

(3) Prijavno obdobje je obdobje v katerem izvajalec odpre prijavnico za vstop v spletno skupnost Siana in v katerem lahko zainteresirana oseba odda prijavo v spletno skupnost. Prijavno obdobje je poljubno dolgo in se zaključi kadarkoli izvajalec tako odloči. Prijavno obdobje se tekom koledarskega leta lahko izvede večkrat ali pa se ne izvede odvisno od odločitve izvajalca.

(4) Prijavitelj v prijavi navede svoje ime, priimek, FACEBOOK ime in e-naslov, pri čemer vpis FACEBOOK imena ni obvezen. Izvajalec lahko ob prijavi zahteva tudi druge podatke prijavitelja za nemoteno izvajanje spletne skupnosti. Ob prijavi prijavitelj izbere tudi način plačevanje udeležbe v spletni skupnosti Siana. Prijava je mogoča preko spletne strani izvajalca. Z oddajo prijave in izvedenim plačilom, prijavitelj podaja soglasje k začetku opravljanja storitve in strinjanje, da odstop od pogodbe, po dostopu do digitalne vsebine (vsebine skupnosti) ni mogoč.

(5) Izvajalec si pridržuje pravico, da kateregakoli prijavitelja zavrne in mu ne dovoli vpisa v spletno skupnost Siana. Odločitve izvajalca ni potrebno obrazložiti. Zavrnjeni prijavitelj ima možnost, da se ponovno prijavi, izvajalec pa ima možnost, da njegovo prijavo ponovno zavrne.

(6) V prijavnem obdobju je izvajalec dolžan na razumljiv način objaviti oblike možnosti plačevanja in vrednosti članarine. Možnosti plačevanja in vrednosti članarin so lahko različne med posameznimi prijavnimi obdobji.

4. člen – Obračun članarine

(1) Prijavitelj lahko ob prijavi izbira med različnimi paketi plačevanja in načini plačila. Vrednost paketov plačevanja (cenik) se objavi s prvim dnem na spletni strani izvajalca.

(2) Paketi plačevanja:

 • Paket »plačam letno«

 • Paket »plačam polletno«

 • Paket »plačam mesečno«.

(3) Paket »plačam letno« je letni paket plačevanja, kjer prijavitelj oziroma po potrjeni prijavi član, poravnava članarine v enkratnem znesku za eno leto (12 mesecev) vnaprej.

(4) Paket »plačam polletno« je polletni paket plačevanja, kjer prijavitelj oziroma po potrjeni prijavi član, poravnava članarine v enkratnem znesku za pol leta (6 mesecev) vnaprej.

(5) Paket »plačam mesečno« je mesečni paket plačevanja, kjer prijavitelj oziroma po potrjeni prijavi tečajnik, poravnava šolnino v tekočem mesecu za naslednji mesec.

(6) Izvajalec določi načine plačil, ki se jih lahko poslužujejo prijavitelji. Izvajalec lahko v posameznem obdobju prijav določi enega ali več od naslednjih načinov plačil:

 • plačilo na transakcijski račun izvajalca

 • plačilo preko direktne obremenitve (SEPA)

 • plačilo s Pay pal -om

 

(7) Načine plačil za posamezni paket določi in predstavi izvajalec interesentom na svoji spletni strani.

(8) Ne glede na določila tega člena lahko izvajalec posameznemu prijavitelju na podlagi njegove prošnje dovoli način plačila, ki ga ni predvidel za izbrani paket prijavitelja ali pa mu omogoči brezplačni dostop do vsebin, v kolikor se tako samostojno odloči skladno s svojo politiko poslovanja.

(9) Ne glede na določbe tega člena lahko izvajalec v obdobju prijav in neposredno po končanem obdobju prijav, ko potekajo administrativni postopki vezani na izbrani način plačila, prijavitelju dovoli plačilo na drugačen način, kot je določeno za paket ali pa mu dovoli, da poravna šolnino za tekoči mesec.

5. člen – Dostop do spletne skupnosti

(1) Izvajalec je dolžan prijavitelju, ki je oddal popolno prijavo, za kar se šteje oddaja prijave na način, ki jo je predvidel izvajalec v posameznem prijavnem obdobju in plačilo članarine glede na izbrani paket plačevanja ter/ali posredovanje dokumentov za obračun članarine, če je to primerno glede na izbrani paket plačevanja, v roku desetih delovnih dni od zaključka prijavnega obdobja, omogočiti dostop do vsebin spletne skupnosti.

(2) Po potrditvi prijave s strani izvajalca in odprtju dostopa do vsebin spletne skupnosti na spletni strani izvajalca, prijavitelj postane član.

(3) Član lahko do vsebin dostopa preko spletne skupnosti izvajalca, na spletni strani izvajalca. Član mora biti registriran v spletno skupnost izvajalca. Registracija v spletno skupnost je brezplačna in se izvede skladno s splošnimi pogoji, ki urejajo delovanje spletne skupnosti izvajalca.

(4) Z dostopom do vsebin preko spletne skupnosti izvajalca na spletni strani izvajalca, se šteje, da ima tečajnik na voljo vse vsebine spletne skupnosti.

(5) Član lahko spletno skupnost obiskuje od koderkoli, kjer ima dostop do spleta, 24h dnevno. Dostop do interneta in primerna programska ter strojna oprema sta obveznost člana in izvajalec nima nikakršnih obveznosti v zvezi s tem.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek, si izvajalec pridržuje pravico, da za nedoločljivo obdobje onemogoči dostop do spletne skupnosti, v primeru izvajanja nadgradenj, posodobitev ali za potrebe vzdrževanja sistema. Prav tako izvajalec ni odgovoren za onemogočen dostop do spletne skupnosti, kar bi bilo posledica naravne ali druge nesreče ali višje sile, na katero izvajalec nima vpliva. Člani zaradi onemogočenega dostopa iz teh razlogov niso upravičeni do povračila sorazmernega dela šolnine.

(7) V primeru, da zaradi razlogov na strani izvajalca, članom ni bil omogočen dostop do spletne skupnosti, več kot tri delovne dni neprekinjeno v posameznem mesecu, so tečajniki upravičeni do povračila sorazmernega dela članarine. Denarja ne vračamo, temveč ga član lahko unovči za nakup artiklov, ali kakšne druge storitve, ki je v ponudbi izvajalca.

(8) Sorazmerni del članarine, se za namene prejšnjega odstavka izračuna tako, da se članarina za izbrani paket plačevanja, deli s številom dni v posameznem paketu, tako dobljeni količnik pa se pomnoži s številom dni, v katerih je bil dostop članom onemogočen vsaj 12 ur.

6. člen – Izvajanje in obiskovanje spletne skupnosti Siana

(1) Izvajalec je spletno skupnost oblikoval kot spletni program, ki se izvaja v spletni skupnosti izvajalca na spletni strani izvajalca. Po potrjeni prijavi je članu v spletni skupnosti izvajalca na voljo tudi dostop do vsebin in programov.

(2) Spletna skupnost je zasnovana kot dlje trajajoč spletni program, ki bo članom na voljo, dokler ga bo izvajalec izvajal.

(3) Izvajalec bo članom zagotavljal mesečno novo vsebino, ki se bo nanašala na posamezno temo, preko napotka meseca. Izvajalec lahko kadarkoli tekom izvajanja spletne šole doda še drugo vsebino, ki se mu zdi pomembna za izpolnjevanje namena spletne skupnosti iz 2. člena teh pogojev.

(4) Članom je v spletni skupnosti na voljo vsa kadarkoli objavljena vsebina iz strani izvajalca, od začetka delovanja skupnosti, do tekočega dne.

(5). Dogodk preko spleta so namenjen izključno članom in potekajo v zaprti skupini na spletni strani Siana, in/ali zaprti FACEBOOK skupini. Člani za pridružitev FACEBOOK skupini preko aplikacije FACEBOOK posreduje prošnjo, ki mu jo izvajalec odobri, če so za to izpolnjeni pogoji.

(6) Član je lahko v FACEBOOK skupini udeležen le z enim uporabniškim profilom, ne glede na to, koliko jih poseduje. V kolikor želi član zamenjati uporabniški profil s katerim že sodeluje v skupini, na izvajalca naslovi prošnjo za zamenjavo uporabniškega profila.

(7) Izvajalec si pridržuje pravico, da prošnjo za pridružitev FACEBOOK skupini zavrne, v kolikor ne razpolaga s podatkom o tem s katerim uporabniškim imenom je tečajnik registriran v aplikaciji FACEBOOK (nedvoumna identifikacija tečajnika ni mogoča).

(8) Ne glede na tretji odstavek si izvajalec pridržuje pravico, da vsebino spletne šole prilagodi in spremeni ali jo tečajnikom predstavi na drugačen način.

 

7. člen – Pravila obnašanja

(1) Spletna skupnost je prostor, kjer se zagotavlja upoštevanje načela kulturne raznolikosti, uveljavljanje strpnosti in spoštovanje avtorskih pravic. Vsi deležniki se trudijo z ohranjanjem pozitivnega vzdušja, podpirajo medsebojno pomoč, pogum posameznikov, širijo smeh in dobro voljo ter delijo svoje izkušnje.

(2) Vsebine spletne skupnosti in sodelovanje v privatni FB skupini je namenjeno le članom. Vsak član se zavezuje spoštovati zasebnost drugega člana in njegove vsebine, izkušenj, vtisov ne razkriva tretjim osebam.

(3) V spletni skupnosti in na platformah, kjer se spletna šola izvaja, je prepovedano: spodbujanje k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, širjenje neresnic, informacij, ki bi netile sovraštvo ali vzpodbujale slabo voljo, omadeževanje izvajalca ali krnitev njegovega ugleda, vzpodbujanje h kakršnem koli nasilju ali izzivanje narodnega, rasnega, verskega, spolnega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti, deljenje vsebin, ki niso povezane s spletno skupnostjo ali vsebin, ki zavirajo osebni razvoj članov v povezavi z vsebinami spletne skupnosti in njihovo dobro počutje ter lahkotno spremljanje vsebin.

(4) Vsebine spletne skupnosti ali vsebin privatne FB skupine spletne skupnosti ni dovoljeno posredovati tretjim osebam. Celotna vsebina spletne skupnosti je avtorsko zaščitena. Kakršnokoli kopiranje ali distribuiranje celotne vsebine ali delov le-te je strogo prepovedano. Zoper kršitelja bo uveljavljena odškodninska odgovornost.

(5) Član, ki dostopa do spletne skupnosti izvajalca to stori s svojim uporabniškim imenom in geslom, s katerim dostopa do spletne skupnosti Siana. Uporabniško ime ni prenosljivo in ga član ne sme posredovati drugi osebi. Član mora z geslom ravnati skrbno in ga varovati. Strogo prepovedano je posredovanje uporabniškega imena in/ali gesla drugi osebi z namenom, da bi dostopala do spletne skupnosti.

(6) V spletni skupnosti in na platformah, kjer se spletna skupnost izvaja, ni dovoljeno oglaševanje. Oglaševanje lahko izvajalec omeji na način določen v prvem oziroma drugem odstavku 8. člena teh pogojev.

(7) V spletni skupnosti in na platformah, kjer se spletna skupnost izvaja, ni dovoljeno objavljanje avtorske vsebine, za katero oseba ni imetnik avtorskih pravic, razen ob jasni navedbi ali označitvi avtorja oz. imetnika avtorskih pravic.

8. člen – Kršenje pravil obnašanja

(1) Izvajalec si pridržuje pravico, da kateremukoli članu prepreči komentiranje ali člana izbriše iz FB skupine oz. mu prepreči aktivno sodelovanje v FB privatni skupnosti v primeru, da bi tečajnik kršil katerega od določil 7. člena teh pogojev. To ne vpliva na status člana v spletni skupnosti. Izvajalec ne more vplivati na morebitne omejitve sodelovanja, ki bi jih izvedel upravljavec FACEBOOK aplikacije.

(2) V primeru, da bi tečajnik nadaljeval s kršenjem katerega od določil 7. člena teh pogojev ali v komunikaciji z izvajalcem delil neprimerne komentarje ali zapise, komentarje oz. zapise, ki vsebujejo sovražni govor, s komentarji oz. zapisi pozival k nasilju, izražal rasno, versko, spolno ali drugo nestrpnost, bil žaljiv do izvajalca oziroma kako drugače kršil zakonodajo, si izvajalec pridržuje pravico, da mu omeji ali prepreči dostop do vsebin spletne šole v spletni skupnosti oziroma da ga izbriše iz spletne skupnosti. Po izbrisu člana iz spletne skupnosti pretekla in prihodnja vsebina spletne skupnosti članu ni več na voljo, prav tako je tečajniku onemogočeno sodelovanje v FB skupini.

(3) Ne glede na druga določila teh ali drugih splošnih pogojev izvajalca, član ni upravičen do povračila dela ali celotne že plačane članarine, v kolikor mu je bil dostop do spletne skupnosti ali FB skupine omejen ali onemogočen v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena. V primeru izbrisa tečajnika iz spletne skupnosti se lahko tečajnik znova registrira v skladu s splošnimi pogoji, ki urejajo delovanje spletne skupnosti izvajalca in temi splošnimi pogoji prijavi tudi v spletno skupnost Siana.

9. člen – Zamenjava izbranega paketa plačevanja

(1) Prijavitelj lahko kadarkoli do potrditve njegove prijave s strani izvajalca, za kar se šteje elektronsko sporočilo s strani izvajalca, da je bila njegova prijava potrjena, spremeni izbrani paket plačevanja ob prijavi, tako da izvajalcu sporoči svojo prošnjo na elektronski naslov podpora@siana.si.

(2) Član lahko kadarkoli tekom izvajanja spletne skupnosti spremeni svoj paket plačevanja »plačam mesečno« v paket plačevanja »plačam letno«, na način, da to sporoči na elektronski naslov izvajalca podpora@siana.si. V tem primeru bo s strani izvajalca prejel podatek o vrednosti doplačila za paket »plačam letno«. Vrednost doplačila je odvisna od obdobja do poteka 12 mesecev, glede na čas njegovega vstopa v spletno skupnost, pri čemer se upošteva cenik skupnosti veljaven v času njegove prijave.

(3) Član, ki je ob svoji prijavi izbral paket plačevanja »plačam letno« lahko v prvem mesecu obiskovanja spletne skupnosti, ki je posledica njegove prve prijave v spletno skupnost, zamenja izbrani paket plačevanja v paket plačevanja »plačam mesečno«. V tem primeru to izvajalcu sporoči na elektronski naslov podpora@siana.si in bo prejel nove možne načine plačil in prošnjo za morebitno dodatno potrebne dokumente za izvajanje mesečnega načina plačevanja. Izvajalec bo pri tem upošteval cenik članarine veljaven v času njegove prijave. V tem primeru, je izvajalec članu dolžan vrniti plačano letno šolnino v znesku, ki ga je plačal, zmanjšanem za vrednost dveh mesečnih šolnin, glede na objavljen cenik v času njegove prijave. Vračilo članarine je v obliki bonov, ki jih član lahko koristi za katerikoli izdelek ali storitev izvajalca, v enaki protivrednosti.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko član tik pred potekom obdobja za katerega je bila že plačana članarina s paketom plačevanja »plačam letno«, po prejemu obvestila s strani izvajalca o plačilu članarine za naslednje letno obdobje, na elektronski naslov izvajalca podpora@siana.si naslovi prošnjo za zamenjavo paketa plačevanja v paket »plačam mesečno«. V tem primeru bo s strani izvajalca prejel nove možne načine plačil in prošnjo za morebitno dodatno potrebne dokumente za izvajanje mesečnega načina plačevanja. članu bo pri tem obračunana članarina v vrednosti, kot da bi ob svoji prijavi, glede na takrat objavljen cenik, izbral paket »plačam mesečno«. V tem primeru član ni upravičen do povračila članarine.

10. člen – Odstop od pogodbe

(1) Ta člen ureja odstop od pogodbe, katere predmet je dobava digitalne vsebine preko spleta.

(2) S potrditvijo prijave s strani izvajalca, prijavitelj in izvajalec vstopita v pogodbeno razmerje, kjer se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s temi splošnimi pogoji, članu zagotavljal dostop do digitalnih vsebin, vsebin spletne skupnosti, član pa se zavezuje, da bo za to plačeval članarino, skladno z izbranim paketom plačevanja.

(3) Odstop od namere za sklenitev pogodbe, za kar se šteje oddaja prijave v spletno skupnost s strani prijavitelja, je mogoč pred potrditvijo njegove prijave s strani izvajalca.

(4) Vsebina spletne skupnosti je digitalna in je prijavitelju na voljo po potrditvi prijave, s tem ko postane član, in sicer v spletni skupnosti izvajalca, skladno s temi splošnimi pogoji. Z oddajo prijave prijavitelj podaja izrecno predhodno soglasje za začetek opravljanja storitve s strani izvajalca in se strinja, da s potrditvijo njegove prijave izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

(5) Član nima pravice do odstopa od pogodbe, lahko pa se iz spletne skupnosti izpiše, skladno z 11. členom teh pogojev.

11. člen – Izpis iz spletne skupnosti Siana in prenehanje članstva

(1) Član se lahko, kadarkoli želi, izpiše iz spletne skupnosti Siana, tako da izvajalcu na elektronski naslov www.podpora@siana.si ali poštni naslov objavljen na njegovi spletni strani pošlje izpolnjeno in podpisano izpisnico. Izvajalec bo upošteval vsako prejeto izpolnjeno in podpisano izpisnico na način, da bo člana izpisal zadnji delovni dan obdobja, za katerega je bila že plačana članarina, v kolikor je izpisnico prejel najkasneje pet delovnih dni pred datumom zapadlosti članarine za naslednje obdobje glede na izbrani paket plačevanja. V nasprotnem primeru bo izpisnico upošteval s koncem naslednjega obdobja za katerega je bila plačana članarina, član pa bo moral poravnati še članarino za to obdobje.

(2) V primeru izpisa ni mogoče kompenzirati ali zahtevati vračila že plačane članarine, razen v primerih, kjer je v teh pogojih navedeno drugače.

(3) V primeru izpisa člana pretekla in prihodnja vsebina spletne skupnosti ni več na voljo.

(4) Članstvo v spletni skupnosti preneha s smrtjo člana, po tem, ko je bil izvajalec o tem obveščen.

(5) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena, lahko dedič v primeru smrti člana zahteva vračilo že vplačane članarine s paketom plačevanja »plačam letno«, in sicer za obdobje, ko je izvajalec prejel obvestilo o smrti člana do poteka obdobja za katerega je bilo že izvedeno plačilo članarine. Dedič svojo pravico izkaže s sklepom o dedovanju pristojnega sodišča, že vplačana sredstva se vrnejo na transakcijski račun dediča, ki je vložil zahtevo, ne glede na to, da je bilo premoženje tečajnika morebiti razdeljeno med več dedičev. Za razdelitev vrnjene kupnine skladno s sklepom sodišča o dedovanju je odgovoren dedič, ki je pri izvajalcu vložil zahtevo za vračilo članarine.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek, si izvajalec pridržuje pravico, da s strani upravičene osebe sprejme tudi drugačen način izkazovanja upravičenosti za vračilo članarine v primeru smrti člana.

(7) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena, lahko tečajnik, ki je ob svoji prijavi izbral paket plačevanja »plačam letno«, v prvem mesecu obiskovanja spletne skupnosti, ki je posledica njegove prve prijave v spletno skupnost in najkasneje deset delovnih dni pred potekom tega meseca, pri izvajalcu vloži izpisnico, tako da jo pošlje na elektronski naslov podpora@siana.si ali poštni naslov objavljen na spletni strani izvajalca. Izpisnica mora biti izpolnjena in podpisana. Izvajalec bo upošteval vsako tako prejeto izpolnjeno in podpisano izpisnico na način, da bo člana izpisal zadnji delovni dan prvega meseca obiskovanja spletne skupnosti. V tem primeru, je izvajalec članu dolžan vrniti plačano letno članarino v znesku, ki ga je plačal, zmanjšanem za vrednost ene mesečne članarine, glede na objavljen cenik v času njegove prijave.

12. člen – Neplačevanje članarine

(1) Neplačevanje članarine ali nekorektno plačevanje članarine je razlog za izpis člana iz spletne in FB privatne skupnosti s strani izvajalca.

(2) Izvajalec bo člana, ki ni poravnal svoje obveznosti za prihodnje obdobje na datum, ki ga določi izvajalec, glede na izbrani paket plačevanja, pozval k izpolnitvi obveznosti. V primeru, da član tudi do novo postavljenega roka za plačilo obveznosti, ki ne more biti kasnejši od zadnjega delovnega dne v obdobju, za katerega je še bila plačana članarina, članarine za prihodnje obdobje ne bo poravnal, bo izvajalec status člana »zamrznil«. Zamrznitev statusa pomeni začasno nedostopnost tečajniku do vseh vsebin spletne skupnosti in FB skupine.

(3) Obdobje zamrznitve statusa člana, skladno s prejšnjim odstavkom, je odvisno od izvajalca in ne more biti daljše od 15 delovnih dni od začetka obdobja, za katerega članarina še ni bila plačana.

(4) V kolikor bo član v obdobju zamrznitve svojega statusa poravnal svoje (tudi novo) zapadle obveznosti, se mu status v roku 5 delovnih dni od prejema plačila zapadlih obveznosti odmrzne, kar pomeni, da mu je zopet na voljo vsa vsebina spletne šole in dostop do FB skupine, če je to primerno.

(5) V koliko član tudi v obdobju zamrznitve svojega statusa, ne bo poravnal svoje obveznosti za tekoče in naslednje obdobje, če je siceršnji rok za plačilo naslednjega obdobja že zapadel, bo izvajalec štel, da član odstopa od pogodbe o izvajanju spletne šole in ga izpisal iz spletne skupnosti z zadnjim delovnim dnem obdobja, za katerega je bila še plačana članarina.

(6) Izvajalec si pridržuje pravico, da člana izpiše iz spletne skupnosti zaradi nekorektnega plačevanja članarine, za kar se šteje trikratno zaporedno neplačilo članarine v skladu z določenim rokom plačila, glede na izbrani paket plačevanja, ne glede na to, ali je bil status takega člana v tem času zamrznjen ali ne. Izvajalec je dolžan v tem primeru po drugem zaporednem neplačilu članarine v postavljenem roku za plačilo, člana opozoriti na možne posledice tretjega zaporednega plačila šolnine po roku zapadlosti.

(7) V primeru izpisa člana zaradi neplačevanja članarine, članu pretekla in prihodnja vsebina spletne skupnosti ni več na voljo.

(8) V primeru izpisa člana zaradi neplačevanja članarine, ima izpisani član možnost ponovnega vstopa v spletno skupnost pod pogoji in na način določen v 3. členu teh pogojev.

13. člen – Prenehanje izvajanja spletne skupnosti Siana

(1) Izvajalec si pridržuje pravico, da spletno skupnost Siana kadarkoli preneha izvajati začasno, stalno oziroma jo ukine.

(2) V primeru neizvajanja spletne skupnosti Siana, o čemer bodo člani predhodno obveščeni, bo izvajalec članom vrnil morebiti že vplačano članarino za vsak mesec, ko spletna skupnost ni bila izvedena, posamezni tečajnik pa je že poravnal članarino za ta mesec. Član bo dobil denarno povračilo v obliki bona, ki bo lahko koristil za nakup artiklov, ali ostalih storitev, katere ima na voljo izvajalec spletne skupnosti in spletne trgovine Siana. Ob morebitnem prenehanju delovanja celotne dejavnosti, izvajalec povrne sorazmerni del denarja članu, od trenutka prenehanja delovanja skupnosti, za vsak mesec ko delovanje skupnosti ni bilo izvedeno, za katere pa je član že vplačal polletno ali letno članarino, na članov trr.

(3) V primeru prenehanja izvajanja spletne skupnosti, članom pretekla vsebina spletne skupnosti ni več na voljo.

14. člen – Varovanje osebnih podatkov

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke člana v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter izjavo o varovanju osebnih podatkov izvajalca. Vsi osebni podatki člana so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka so lahko posamezni podatki, ki sodijo pod osebne podatke ali pa lahko skupaj predstavljajo informacijo, ki razkriva osebni podatek, posredovani tretjim osebam, ki z izvajalcem poslovno sodelujejo v okviru pogodb, ki se nanašajo na zagotavljanje podpornih sistemov (CMS, računovodski program, program za masovno pošiljanje elektronskih sporočil, drugi programi) ali pa izvajanje plačil (npr. banke) v primeru, da se je tečajnik odločil za način plačila, ki poteka preko procesorja. V tem primeru so za ravnanje s podatki odgovorni tudi prevzemniki teh podatkov, ki imajo urejeno varovanje podatkov skladno s predpisi.

(3) Z oddajo prijavnice in predajo drugih informacij glede na izbrano vrsto plačila prijavitelj izrecno soglaša, da tako pridobljene osebne podatke izvajalec hrani in jih uporablja izključno za namene izvajanja spletne šole oziroma obveščanja o aktivnostih izvajalca.

15. člen – Prevzem odgovornosti

(1) Vsebina spletne skupnosti je namenjena dvigu osebnega zavedanja in duševni rasti zaradi česar se lahko člani na vsebino različno odzivajo. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za zdravstveno, fizično, mentalno ali duševno stanje posameznika, vsebina spletne skupnosti ne nadomešča konvencionalne medicine, tečajnik pa v skupnosti sodeluje po svoji lastni volji in zavedajoč se, da je lahko tekom izvajanja spletne skupnosti podvržen različnih odzivom okolice, ki jih do sedaj ni bila vajena in celotni paleti čustev, kar je del procesa dušnega odraščanja.

(2) Izvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih na spletni strani ali v spletni skupnosti.

(3) Izvajalec si pridržuje pravico, da dnevno spreminja vsebino spletne strani oziroma spletne skupnosti, posamezna vsebina pa je na voljo članom tako dolgo, kolikor izvajalec misli, da je potrebno za izvedbo namena spletne šole.

16. člen – Reševanje sporov

(1) Izvajalec in prijavitelj oziroma član bosta morebitno nastale spore poskušala rešiti sporazumno.

(2) Če do sporazumnega dogovora ne bi prišlo, bosta stranki poskušali spor razrešiti s pomočjo izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Izvajalec kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana [info@ecdr.si // 08 205 65 90]. V kolikor tudi to ne bi bilo mogoče, bo o razrešitvi spora odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu izvajalca.

(3) Več o reševanju sporov na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

17. člen – Veljavnost in sprememba splošnih pogojev

(1) Ti splošni pogoji so veljavni od datuma veljavnosti, ki je naveden na koncu teh pogojev, dalje.

(2) Izvajalec lahko kadarkoli tekom veljavnosti teh pogojev, pogoje spremeni, dopolni ali v celoti nadomesti z novimi o čemer bo obvestil javnost in člane na način, da bo nove pogoje objavil na svoji spletni strani.

(3) Sestavni del teh pogojev so tudi splošni pogoji, ki urejajo delovanje spletne skupnosti, izjava o varovanju osebnih podatkov, splošni pogoji izvajalca za uporabo njegove spletne strani, razen v primeru, da je v teh pogojih določeno drugače.

Matej Golob s.p.

Veljavnost: od 1. marca 2021 dalje.PRAVNO OBVESTILO

 

PREDMET

Predmet tega pravnega obvestila je spletna stran, ki se nahaja na spletnem naslovu: https://www.podpora@siana.si, vključno z njenimi sestavnimi deli (v nadaljevanju: spletna stran). Spletna stran je last ustanovitelja Matej Golob s.p. Na spletni strani je tudi prijavni del z vsebinami, katerega lastnik je ustanovitelj.

SPLOŠNO

Z vstopom na spletno stran uporabnik, obiskovalec (v nadaljevanju: uporabnik) potrjuje, da je seznanjen s tem pravnim obvestilom, pravili uporabe spletne strani in varovanjem osebnih podatkov, da jih v celoti razume, z njimi soglaša in se zaveda obveznosti in posledic, ki iz njih izhajajo. Uporabnik, ki postane prijavljeni uporabnik spletne strani, potrjuje, da je poleg pravnega obvestila, pravil uporabe spletne strani in varovanjem osebnih podatkov, seznanjen tudi s pravili delovanja registriranih članov, da jih v celoti razume, z njimi soglaša in se zaveda obveznosti in posledic, ki iz njih izhajajo.AVTORSKE PRAVICE

Vsebina spletnih strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane. Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila in slike, so v izključni lasti ustanovitelja, ki je imetnik avtorskih pravic vseh besedil, slik, zvočnih posnetkov in drugih gradiv na spletni strani, razen če ni navedeno drugače.

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani, še posebej tistih, ki so dosegljive le registriranim uporabnikom spletne strani.

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani, brez predhodnega pisnega soglasja avtorja, ni dovoljeno, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Uporabnik se zavezuje, da informacij pridobljenih na spletni strani ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma ustanoviteljem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja ustanovitelja.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ustanovitelj se zavezuje, da bo skrbel za točnost in pravilnost informacij objavljenih na spletni strani, da bo članom kluba omogočal dostop do vsebin in informacij, ki so jim bile predstavljene ob registraciji, vendar ustanovitelj, niti pravne ali fizične osebe, ki so vključene v izdelavo in vzdrževanje spletne strani ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, zaradi uporabe, nezmožnosti uporabe, nedelovanja spletne strani ali drugih višjih sil.

Ustanovitelj si pridržuje pravico kadarkoli, brez predhodnega obvestila, spremeniti spletno stran.

Ustanovitelj ne odgovarja za morebitne napake ali škodo, ki bi nastala zaradi napačno posredovanih podatkov ob registraciji.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Ustanovitelj se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost registriranih uporabnikov na spletni strani, da bo podatke, pridobljene preko registracije uporabnika skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007 – ZVOP-1-UPB1), da bodo ti podatki dostopni samo krogu odgovornih oseb, ki so odgovorne za nemoteno delovanje kluba in spletne strani, in jih brez privolitve uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih uporabil v kakršnekoli drugi namene, kot izključno v namene, ki so določeni v pravilih uporabe spletne strani oziroma za aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno delovanje kluba, v katerega se je uporabnik registriral.

Uporabnik lahko v primeru, da potrebuje dodatne informacije o delovanju spletne strani ali v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, to sporoči preko elektronske pošte: https://www.podpora@siana.si.

Matej Golob s.p.